زمان برگزاری، نشانی سایت و تاریخ های مهم هشتمین کنفرانس چاپ
نوشته شده توسط Administrator   

بنا به اعلام دبیرخانه هشتمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکندۀ ایران، مستقر در دانشگاه بیرجند، این کنفرانس در تاریخ های 24 و 25 اسفندماه 1399 در دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاغات بیشتر در مورد این کنفرانس، از جمله تاریخ های مهم، لطفاً از سایت اینترنتی هشتمین کنفرانس در نشانی زیر دیدن فرمایید:

https://conf.birjand.ac.ir/icredg2021